Rehab – MediYoga som rehabilitering

MariaNilsson-kvadratFör att ett genuint läkande ska äga rum måste alla delarna – kropp, sinne och själ inkluderas. Yoga som Terapi handlar om att återskapa balans i dessa delar. Yoga, som är en i grunden andlig disciplin, beaktar och behandlar hela människan.

Utifrån det yogiska perspektivet är vi varelser av kött och blod, samtidigt är vi också energivarelser som behöver fylla på energi, öppna blockeringar i våra flöden och skapa balans i våra liv. Att skapa balans handlar om att lyssna inåt, efter vad du behöver och mår bra av. Att äta nyttigt, dricka vatten, få i dig tillskott, röra på dig, balansera arbete/fritid, umgås – och sova gott t.ex. MediYoga handlar om att göra dig medveten om dessa grundläggande behov.

Yoga arbetar precist med energisystemet. Energiobalans ger symptom: sjukdom/ohälsa. Dessa symptom går att påverka, stärka, ”reparera” med yoga. Under barnaåren skapas enligt yogan mönster, präglingar i energisystemet. Det är i dessa – och i andningen vi applicerar MediYoga. Andning är grunden i livet. Vi andas ca. 20.000 gånger/dag. Andningen påverkar kropp, sinne och hälsa fundamentalt. Inom MediYoga är andningen den röda tråd som integreras i allt vi gör.

Yoga är med sitt holistiska synsätt en djupverkande metod för att återskapa hälsa på alla plan. MediYoga Institutet har sedan 1997 arbetat fram flera rehabprogram för dig med speciella behov och olika besvär. Dessa program har testats i svenska forskningsprojekt bl.a. i Karolinska Institutets och Danderyds sjukhus regi. Programmen har introducerats för tiotusentals anställda på flera hundra stora arbetsplatser och användes 2004-2012 på Astra-Zeneca vid rehabilitering av sjukskriven personal. Det finns bl.a migränprogram, yoga för dig med Parkinson, MS-yoga, hjärtyoga och olika ryggyogaprogram.

För att hitta en instruktör eller terapeut i MediYoga som erbjuder rehabyoga i grupp – klicka här!

 

divider-long

MediYoga som Rehab – Privat

Om du har någonting du behöver komma tillrätta med när det gäller dig själv och din hälsa kan du boka in en enskild terapeutisk session med en yogaterapeut. klicka här, sök på din ort eller intilliggande kommuner för att hitta en terapeut så nära dig som möjligt.

Läs mer om hur andra som redan prövat upplever MediYoga: Röster om Mediyoga som rehab.

Yoga är med sitt holistiska synsätt på människan en kraftfull, djupverkande metod att skapa och återskapa hälsa på alla plan, fysiskt, mentalt och emotionellt.