Göran Boll

Goran

Internationellt diplomerad Yoga- och Meditationslärare i Kundaliniyoga och medlem av IAYT – International Association of Yoga Therapists; utvecklingsansvarig på MYI.

Sedan 1995 initiativtagare till och drivande kraft bakom yogaträning i stor skala på svenska arbetsplatser har Göran genom åren introducerat dessa tekniker för mer än 40,000 personer på flera hundra av Sveriges största och mest välkända arbetsplatser.

Tidigare själv verksam inom näringslivet leder Göran föredrag och introduktioner till yoga runt om i landet och även internationellt. Flera stora arbetsplatser har arrangerat yogiska halv- och heldagar, ofta skräddarsydda för HR, företagshälsovård och friskvårdsenheter. 2004-2012 samarbetade IMY och Göran med Astra-Zeneca vars företagshälsovård, Hälsocenter löpande remitterade sjukskriven personal till Rehabyoga i MYIs regi.

Internationellt ledde Göran, framför allt i Tyskland under flera år utbildning för yogalärare från olika traditioner som ville arbeta med yoga inom näringslivet. I Sverige var Göran huvudlärare för den internationella Kundaliniyogalärarutbildningen i Stockholm åren 2000-2008, var ordförande i SKY – Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbund 2003-2006.

Åren 2006-2016 var Göran huvudlärare för MYIs yogiska instruktörs- och terapeututbildningar, han har initierat och deltagit i flera av de studier och projekt på yogans effekter som gjorts i Sverige sedan 1998, bl.a. i Karolinska Institutets – K.I.s regi och han föreläste under perioden 2000-2005 om yoga inom ramen för KAM-programmet på K.I.s läkarutbildning. Sedan 2007 har Göran och MYI ett löpande forskningssamarbete med hjärtintensiven på Danderyds sjukhus som avser forskning på MediYoga för olika typer av hjärtproblem. Danderyds sjukhus började 2010 som första sjukhus i Skandinavien att använda MYIs yogaprogram i sin ordinarie rehabiliteringsverksamhet av hjärtinfarktpatienter.

E-post: goran@mediyoga.se