Göran Boll

GoranInternationellt diplomerad Yoga- och Meditationslärare i Kundaliniyoga och medlem av IAYT – International Association of Yoga Therapists; utvecklingsansvarig på IMY.

Sedan 1995 initiativtagare till och drivande kraft bakom yogaträning i stor skala på svenska arbetsplatser har Göran genom åren introducerat dessa tekniker för mer än 35,000 personer på över 250 av Sveriges största och mest välkända arbetsplatser.

Tidigare själv verksam inom näringslivet leder Göran föredrag och introduktioner till yoga runt om i landet och även internationellt. Flera stora arbetsplatser har arrangerat yogiska halv- och heldagar, ofta skräddarsydda för HR, företagshälsovård och friskvårdsenheter. Sedan 2004 samarbetar IMY och Göran med Astra-Zeneca vars företagshälsovård, Hälsocenter löpande remitterar sjukskriven personal till Rehabyoga i IMYs regi.

Internationellt ledde Göran, framför allt i Tyskland under flera år utbildning för yogalärare från olika traditioner som ville arbeta med yoga inom näringslivet. I Sverige var Göran huvudlärare för den internationella Kundaliniyogalärarutbildningen i Stockholm åren 2000-2008 och 2003-2007 ordförande i SKY – Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbund.

Sedan 2006 är Göran huvudlärare för IMYs yogiska terapeututbildningar och även initiativtagare till nätverket YogaKliniken, med yogiska kliniker över hela landet – http://www.yogakliniken.se

Göran har initierat och deltagit i flera av de studier och projekt på yogans effekter som gjorts i Sverige sedan 1998, bl.a. i Karolinska Institutets – K.I.s regi och han föreläste under perioden 2000-2005 om yoga inom ramen för KAM-programmet på K.I.s läkarutbildning. Sedan 2007 har Göran och IMY ett löpande forskningssamarbete med hjärtintensiven på Danderyds sjukhus som avser forskning på Medicinsk Yoga för olika typer av hjärtproblem. Danderyds sjukhus började 2010 som första sjukhus i Skandinavien att använda IMYs yogaprogram i sin ordinarie rehabiliteringsverksamhet av hjärtinfarktpatienter.

E-post: goran@medicinskyoga.se

Hemsida: http://www.medicinskyoga.se/