Balans

Att finna & behålla Balansen 13v.
Torsdag 18.30 – 20.00 – 2.500:-

Vi känner alla tempot öka och stressen tillta. Ett allt större ansvar läggs på den enskilde att själv klara av och hantera många av de utmaningar vi ställs inför i vardagen. Att ha fungerande livsverktyg är oundgängligt. MediYoga är ett sådant verktyg, som bl.a. används på mer än 150 sjukhus och vårdcentraler över hela landet, vid förmaksflimmer, hjärtsvikt, högt blodtryck, cancer, inom psykiatrin, vid ångest och depression, mot sömnstörningar och andra stressrelaterade problem, ätstörningar, inom geriatriken, den palliativa vården och vid olika former av smärtproblematik. Samtidigt är MediYoga ett exempel på ursprunglig yoga, vars egna perspektiv alltid har handlat om medvetenhet och balans. Ökad egen medvetenhet är en viktig, grundläggande förutsättning för alla som vill finna och bibehålla balans i sina liv, i den dramatiska utvecklingsfas världen befinner sig i. Denna kurs lägger tydligt fokus på det inkännande, inlyssnande medvetandeperspektivet.

 

För frågor om denna kurs, kontakta feliciaskoog@hotmail.com

 

 

Anmälan till alla våra kurser sker via hemsidans automatiska bokningssystem.