MediYoga Institutet Göteborg

Föreningsgatan 33 i centrala Göteborg.

MediYoga Instituten arbetar brett för att sprida kunskap om yoga i samhället.

I nyrenoverade lokaler som rymmer ett trettiotal kursdeltagare bedrivs yoga både dagtid, kvällstid och helger. Här finns kurser som passar alla och envar, gammal som ung. MediYoga fungerar verkligen för alla åldrar.

Föreståndare för MediYoga Institutet i Göteborg är Pär Krutzén.

Du kommer i kontakt med oss på tel: 070-6457576 alt. gbg@mediyoga.se