IAYT

International Association of Yoga Therapists

IAYTGöran Boll på MYI är sedan början av 2000-talet medlem i den internationella yogiska terapeut organisationen som samlar terapeuter från ett trettiotal länder över hela världen. Göran deltar på de olika seminarier och konferenser som IAYT arrangerar, publicerar artiklar om yogisk terapi i Sverige i organisationens tidskrifter och stödjer på olika sätt expansionen av yogisk terapi internationellt.

I sin ursprungliga form är yoga en andlig disciplin vars syfte är att skapa fullständig balans och medvetenhet i människan, visa henne Verkligheten så som den verkligen är – samtidigt som den naturligtvis också fungerar som en mätbart mycket avancerad och djupverkande form av rehabiliterande terapi, både fysiskt, mentalt och emotionellt.

Traditionell yoga är holistisk i sitt synsätt och ser till hela människan, hela livssituationen och inkluderar även känslor, drömmar, kost, relationer, motion m.m. Utifrån det yogiska, såväl som det kvantmekaniska perspektivet är människan en komplex, multidimensionell energivarelse, där de problem, sjukdomar och krämpor vi får genom livet i grunden handlar om stopp och blockeringar i underliggande energiflöden. När vi genom regelbundet utövande av yoga och meditation utför åtgärder och justeringar på denna energimässiga grundnivå minskar och/eller försvinner de symptom vi upplevde som sjukdom.

Internationellt är yoga som terapi en stor och expanderande företeelse. I England har det utbildats yogaterapeuter sedan mitten av 1980-talet. I USA finns ett stort antal olika terapeut utbildningar och där förekommer olika yogaformer sedan flera år tillbaka som komplement till andra behandlingsmetoder på en del sjukhus, bl.a. för hjärtinfarkt- och cancerpatienter. Den internationella yogaterapeutorganisationen IAYT har flera tusen medlemmar över hela världen.

I Sverige är yoga som terapi och rehab en verksamhet i växande, med MedYoga Institutet som en av de främsta drivkrafterna bakom den utvecklingen här.