Pär Krutzén

PerÖvergripande ansvarig för MediYoga i Sverige samt forsknings- och utbildningsansvarig. Pär är lärare och terapeut i MediYoga och har undervisat och utbildat hundratals personer inom sjukvården i att använda yogiska verktyg som komplement i den traditionella vården samt medverkat inom flertalet forskningsprojekt på MediYoga inom vården i Sverige.

E-post: