Ewa Norén

Jag är legitimerad sjuksköterska och distriktssköterska och har arbetat drygt 30 år i sjukvården framförallt inom hemsjukvård och avancerad sjukvård i hemmet.

Mitt hjärta slår extra mycket för den sköra och sårbara människan. Jag har djup tilltro till vår förmåga till självläkning och livskraften som finns både inom och utom oss. Denna tro och en längtan efter att leva livet medvetet och närvarande är mina ledstjärnor.

Vägen till läkning handlar om att vara uppmärksam och inkännande för kroppens signaler och hur våra tankar och känslor påverkar oss i livet. När vi stannar upp och blir medvetna om var vi befinner oss och vart vi är på väg så kan vi medvetet, varsamt och kärleksfullt ta kontakt med vårt innersta, vår inre visdom. Och låta det leda oss till ett liv i harmoni både med oss själva och vår omgivning.

Yoga och meditation har varit med mig under många år i livet.

Jag är MediYoga- och Mindfullnessinstruktör i MIMY (Mindfulness och MediYoga) och MBKT (Mindfulnessbaserad Kognitiv terapi) För närvarande går jag också terapeututbildningen i MediYoga.

Kontakt: ewanoren63@gmail.com