Våra Lärare

Pär Krutzén

PerÖvergripande ansvarig för MediYoga Institutet samt forsknings- och utbildningsansvarig i västra och södra Sverige. Pär har medverkat inom flertalet forskningsprojekt på MediYoga inom vården i Sverige.

E-post:

Karin Nygren

Karin är utbildad instruktör i Mediyoga steg 1 och 2 och Mediyoga för kvinnans hormonsystem. Leg. Sjuksköterska.

Karin har ett stort intresse av kropp, själ och utveckling och att med hjälp av Mediyogan förmedla redskap till återhämtning, kraft och harmoni.

Mediyogan lär mig att möta min kropp, själ och sinne på ett kärleksfullt och respektfullt sätt.

E-post: info@yogabykarin.se

Ewa Hörnfalk Fahlén

Ewa är utbildad lärare och MediYoga Terapeut och även medicinsk massageterapeut. Hon har en passion för yoga sedan snart 15 år bakåt i tiden med egen träning.

Ewa brinner för att hjälpa människor att utforska sin inre potential; bli en helhet med kropp, sinne och själ – för balans, energi och glädje i livet. Du bemöts med integritet, respekt och kärlek.”

e-post: ewa@peaceoflife.nu

hemsida: www.peaceoflife.nu 

Anne Brolin Birath

AnneAnne är Leg. sjukgymnast, MediYoga Terapeut och MIMY instruktör. Hennes utgångspunkt är att alla människor har inneboende resurser och möjligheter som kan vidareutvecklas, att bli mer medveten och göra aktiva val skapar trygghet och tillit. Anne brinner för att ge människor redskap, hitta förhållningssätt som underlättar vardagen.

E-post: anne.brolin.birath@telia.com 

Ylva Hegardt

Ylva Hegardt är utbildad lärare i MediYoga och har en lång erfarenhet av att arbeta med människor som Leg. sjukgymnast och är idag pensionär.

Ylva vill gärna vända sig till seniorer och ser yogan som en möjlighet att bevara och utveckla vitalitet, hälsa och välbefinnande högt upp i åren.

 

E-post: ylva_hegardt@mac.com

Brita Nordblad

Brita är Leg. sjuksköterska, Leg. barnmorska och MediYoga Instruktör och utbildar sig för närvarande till MediYoga Terapeut. – Jag är övertygad om att människor kan få hjälp av mediyoga i olika livssituationer och för många åkommor. MediYoga är ett tidlöst och icke åldersrelaterat verktyg för hjälp till självhjälp och fungerar också väl som komplement till till andra insatser. Yoga ger dessutom energi, glädje och ro samt fungerar allt bättre vid regelbunden träning.

Lina Siring

Lina SiringLina Siring är Leg. Sjuksköterska, MediYoga instruktör samt certifierad handledare i Sorgbearbetning. Jag tror på att leva så sant som möjligt. Att våga stanna upp och följa hjärtats röst även i stunder då livet är som svårast. Yogan är ett fantastiskt redskap att möta sig själv på, en hjälp att fördjupa den viktigaste relationen av de alla. Den vi har med oss själva. Det är en sann glädje att få dela med mig av detta fantastiska verktyg och hjälpa människor på resan in i sig själva, där alla svaren väntar. ”Life is not about waiting for the storm to pass. It’s about learning to dance in the rain”. E-post: linasiring@gmail.com