Rygg/ Hjärta/ Stress

Onsdag kl. 18.15-19.45 (13 tillfällen). Kursstart 2017-09-13. (v.37)

BOKA HÄR

Rygg, hjärta och stress hänger samman. Ryggraden består av kotor som dels, via muskulaturen håller dig upprätt, dels innehåller ditt centrala nervsystem, med alla kontaktledningar mellan kropp och knopp. Nästan alla får ont i den någon gång i livet. Från ett yogiskt perspektiv din centrala energikanal, där livskraften och din djupaste potential flödar. Vi kommer titta på ryggen från båda dessa perspektiv och bl.a. göra yogapass som forskare på Karolinska Institutet säger är det mest effektiva de sett för att komma till rätta med ospecificerad ryggsmärta.

Hjärtproblem, en av de stora folksjukdomarna i västvärlden. Forskning på MediYoga för olika hjärtproblem (hjärtinfarkt, förmaksflimmer, hjärtsvikt, högt blodtryck mm) har pågått i Sverige sedan 2007, vilket lett till att MediYoga sedan 2010 används som reguljär rehab för olika kategorier av hjärtpatienter på ett växande antal sjukhus och vårdcentraler över hela landet. Vi kommer gå igenom pass som använts inom hjärtforskningen och flera andra hjärtbalanserande MediYoga pass. Vi kommer naturligtvis att utforska yogans energimässiga perspektiv på hjärtproblem.

Stress ligger enligt läkare och forskare bakom det mesta av det vi kallar ”sjukdom” idag. De pass vi gör är tydligt stressreducerande.

 

Har du frågor om denna kurs? Kontakta ewa@peaceoflife.nu