Forskning

healthcareEtt grundläggande syfte för MediYoga Institutet är att initiera, stödja och medverka i vetenskaplig forskning runt yoga och dess mätbara effekter samt att sprida den informationen i samhället.

Pär Krutzén och Göran Boll har initierat och deltagit i flertalet av de studier och projekt på yogans effekter som gjorts i Sverige sedan 1998.

Sedan 2007 har MediYoga Institutet ett löpande forskningssamarbete med hjärtintensiven på Danderyds sjukhus som avser olika typer av hjärtproblem.

Danderyds Sjukhus började 2010 som första sjukhus i Skandinavien använda MediYoga program i sin ordinarie rehabiliteringsverksamhet av hjärtinfarktpatienter. 2014 började Akademiska Sjukhuset i Uppsala en reguljär verksamhet med att erbjuda alla sina cancerpatienter MediYoga i grupp. Fler och fler sjukhus och vårdcentraler utvärderar och prövar MediYoga med mycket goda resultat. Idag erbjuder ca. 200 sjukhus och vårdcentraler i Sverige MediYoga till sina patienter.

Klicka här för att se den forskning som gjorts i Sverige sedan 1998.

 

Är du intresserad av att forska på MediYoga och dess effekter?
Kontakta Pär Krutzén, ansvarig för MediYoga Sverige på par@mediyoga.se eller fyll i ett av formulären nedan så kontaktar vi dig!

 

Kontakta MediYoga Institutet Stockholm

Kontakta MediYoga Institutet Göteborg