Forskning

healthcareEtt grundläggande syfte för MediYoga Institutet är att initiera, stödja och medverka i vetenskaplig forskning runt yoga och dess mätbara effekter samt att sprida den informationen i samhället.

Göran Boll har initierat och deltagit i flera av de studier och projekt på yogans effekter som gjorts i Sverige sedan 1998.

Sedan 2007 har MediYoga Institutet ett löpande forskningssamarbete med hjärtintensiven på Danderyds sjukhus som avser olika typer av hjärtproblem.

Danderyds Sjukhus började 2010 som första sjukhus i Skandinavien använda MediYoga program i sin ordinarie rehabiliteringsverksamhet av hjärtinfarktpatienter. 2014 började Akademiska Sjukhuset i Uppsala en reguljär verksamhet med att erbjuda alla sina cancerpatienter MediYoga i grupp.

Klicka här för att se den forskning som gjorts i Sverige sedan 1998.

 

Är du intresserad av att forska på MediYoga och dess effekter?
Kontakta något av våra institut så hjälper vi dig gärna.

 

Kontakta MediYoga Institutet Stockholm

Kontakta MediYoga Institutet Göteborg