MediYoga Chakra

Söndag kl. 17.00-18.30 (13 tillfällen). Kursstart 2018-01-21.

BOKA HÄR
Chakrasystemet är en modell och försök till beskrivning av människans energisystem som inkluderar alla aspekter av vad vi är. All modern yoga har i grunden en utgångspunkt i detta. Inom MediYoga är kunskapen om chakrasystemet centralt och ett verktyg i att uppleva och förstå sambanden mellan mentala, emotionella och fysiska aspekter. I denna kurs går vi igenom ett antal pass och meditationer för att balansera och medvetandegöra ditt energisystem och hur yogaträningen påverkar dig på flera plan.

Har du frågor om denna kurs? Kontakta Mariah Weinehammar